top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Doğru ton

Dekupeli görsellerin Çekim süreci kadar post prodüksiyon süreçinde ton mach işlemlerinin uygulanması referans monitörleri eşliğinde firma yetkilileri ile yürütülen süreçler doğrultusunda belirlenmektedir.

bottom of page